language

Heeft u vragen ?

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u direct terug!
Heeft u vragen ?
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Taxatie

Taxatie van een huis, zeg maar het zo objectief mogelijk vaststellen van de waarde van een huis, kan een startpunt zijn bij de verkoop van uw woning. Natuurlijk kan uw makelaar heel goed inschatten wat de reële (verkoop-)waarde van uw huis is. In sommige gevallen kan het handig zijn om die waardebepaling door een taxatie te laten plaatsvinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een waardebepaling in geval van verkopen van een woning uit een gezamenlijke erfenis.

Taxatie huis voor hypotheek

Taxatie van een woning is ook nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet, zodat een juiste afweging gemaakt kan worden tussen uitgeleend bedrag en de waarde van het huis.

Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Dit komt omdat een taxatie, een deskundige schatting is van de waarde van uw woning. Schattingen kunnen nu eenmaal afwijken.

Twee soorten taxaties

Er bestaan verschillende soorten taxaties. Een gevalideerde taxatie en een ongevalideerde taxatie.
Een gevalideerde taxatie is bijv. nodig voor het aanvragen van een hypotheek. Voor andere zaken als waarde vaststelling van een woning of voor bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking, is een ongevalideerd taxatierapport voldoende.

Hoe taxatie?

In overleg met uw makelaar kan opdracht gegeven worden voor taxatie van een huis. Een taxatie houdt geen bouwtechnische keuring in!
Tijdens een taxatie houdt de taxateur o.a. rekening met de volgende factoren:

  • Ligging en de omgeving
  • Bestemmingsplan
  • Staat van onderhoud
  • Inhoud en de oppervlakte
  • Functionele indeling
  • Constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
  • Isolatie en energiezuinigheid 
  • Rechten en verplichtingen, zoals overpad en erfpacht 
  • Marktsituatie

Aangesloten bij NWWI

Buddies Real Estate Rotterdam is als NWWI taxateur verplicht de taxatie volgens uniforme en strenge richtlijnen uit te voeren en te onderbouwen, waardoor het voor u duidelijk zichtbaar is hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Taxatie huis aanvragen

Wanneer u een taxatierapport van uw woning wilt hebben, neem dan contact met Buddies Real Estate op. Wij kunnen dit dan voor u verzorgen. Evenals de aan- of verkoop van uw huis. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.