language

Waarom een NWWI taxatie?

24 september 2018

Als u een huis koopt, dan vraagt de financier u vaak om een taxatierapport. Deze moet aan verschillende regels voldoen. Voor de aanvraag van een hypotheek moet deze gevalideerd zijn. Wat is het verschil met een standaard taxatierapport en waarom heeft u ook profijt van een gevalideerd taxatierapport? We leggen het u in deze blog graag uit.

Waarom wil uw hypotheekverstrekker een taxatierapport?

Een bank gebruikt een gevalideerde taxatierapport om het financieringsrisico in te schatten. Oftewel, staat het te lenen bedrag in verhouding met de waarde van het object? Stel dat u uw verplichtingen niet na kunt komen, dan wil de bank weten of zij de hypotheek kunnen betalen met de verkoop van het huis.

Financiers hebben geleerd dat woningprijzen uit het verleden geen garantie bieden dat de woning weer voor dat bedrag kan worden verkocht. Ze willen daarom een actuele marktwaarde weten. Daarnaast moeten ze volgens de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken de maximale financiering berekenen op basis van de marktwaarde. Dit voorkomt dat mensen te veel lenen.

Het taxatierapport geeft een objectieve waardebepaling waarin alle factoren die de waarde van de woning kunnen bepalen, worden meegenomen. De waarde is niet alleen direct gerelateerd aan de oppervlakte en het onderhoud van de woning zelf, maar ook aan de omgeving en aan privaat- of publiekrechtelijke aspecten, zoals erfpacht of recht van overpad.

Verschil standaard en gevalideerd taxatierapport

Voor de financiering van een hypotheek stelt de bank vaak dat het taxatierapport moet worden gevalideerd. Dat is verplicht voor een hypotheek met NHG, maar meestal ook voor niet NHG-hypotheken.

Valideren betekent dat de taxatie voldoet aan de strenge eisen die het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), uitvoerder van de NHG, stelt. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is door het WEW erkend als instituut om te valideren. Ze controleren of het rapport voldoet aan de kwaliteitseisen. Dat betekent dat ze vooral beoordelen of de marktwaarde goed wordt onderbouwd, volgens de gestelde uniforme richtlijnen.

Een standaard taxatierapport wordt niet gevalideerd door het NWWI.

Hoe werkt het?

Als u een gevalideerd taxatierapport aanvraagt, dan mag u binnen de gestelde eisen van de financier vaak zelf de taxateur bepalen.

Nadat de bij het NWWI aangesloten taxateur uw aanvraag voor een gevalideerde taxatie heeft ontvangen en geaccepteerd, gaat hij volgens een gestandaardiseerd proces aan de slag. Hij geeft bij het NWWI aan welke woning hij gaat taxeren. Vervolgens zet het NWWI de taxatieopdracht digitaal klaar. Daarmee kan de taxateur aan de slag.

Het NWWI levert in de opdracht minimaal 2 modelwaarden, volgens de norm van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Deze waarden geven de taxateur inzicht in de waarde van het object. Op basis van zijn eigen expertise en kennis van de lokale markt kan de taxateur vervolgens de exacte taxatiewaarde vaststellen.

De kennis van de lokale markt is essentieel. Daarom werkt een taxateur binnen een vastgesteld werkgebied. Financiers hanteren vaak een straal van 20 kilometer rondom het kantoor van de taxateur.

In het taxatierapport verklaart de taxateur waarom hij afwijkt van de door het NWWI aangeleverde modelwaarden. Hij onderbouwt de waardebepaling. Zo hebben alle partijen inzicht in de totstandkoming van de getaxeerde waarde. Het NWWI beoordeelt vervolgens de werkwijze van de taxateur. Als zij vinden dat het rapport voldoet aan de kwaliteitseisen, dan krijgt het rapport een unieke code. Hiermee kan een gevalideerd rapport niet worden aangepast zonder toestemming van het instituut.

Als het rapport door het NWWI is goedgekeurd en ondertekend door de taxateur, ontvangt u het rapport. Dit duurt slechts enkele dagen.

Wat is uw voordeel van een NWWI Taxatie rapport?

Door de objectieve onderbouwing van een gevalideerd taxatierapport heeft niet alleen de geldverstrekker goed inzicht in de marktwaarde van de woning, maar u ook! U kunt beter beoordelen of de overeengekomen verkoopprijs reëel is.

De validatie door het NWWI garandeert bovendien dat de onderbouwing volgens professionele richtlijnen is uitgevoerd. Deze worden steeds aangepast aan de veranderingen in de woningmarkt. Een andere NWWI taxateur zal daarom niet met een heel afwijkende waarde komen. U weet dat de getaxeerde waarde betrouwbaar is.

Gevalideerd taxatierapport aanvragen?

Wilt u een taxatierapport aanvragen? Via onze woning taxatie pagina kunt u dit eenvoudig doen. Op deze pagina geeft u aan wat voor taxatierapport u wilt: gevalideerd of standaard. Een gevalideerd rapport kost € 425,00 incl. btw en een standaard taxatierapport € 350,00. Het valideren van het rapport door NWWI kost € 42,35 inclusief btw. Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs van een gevalideerd rapport.

Na uw aanvraag nemen we binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak te maken met onze, bij het NWWI, aangesloten taxateur. Na opname van de woning ontvangt u binnen 3 werkdagen het taxatierapport, dat door alle Nederlandse geldverstrekkers wordt geaccepteerd.

Naar het overzicht

NWWI taxatie rapport