language

Wat is het verschil tussen een woningtaxatie en de WOZ-waarde?

13 augustus 2018

Bent u van plan uw huis te verkopen? Of wilt u een nieuw huis kopen? Dan is het belangrijk om een goede waardebepaling te hebben, zodat u weet wat een realistische aankoop- of verkoopprijs is. De WOZ-waarde geeft een indicatie, maar is niet exact genoeg. Een woningtaxatie is daarvoor meer geschikt. In deze blog leggen we uit waarom en wat het verschil is tussen een taxatie en de WOZ-waarde.

Wat is een woningtaxatie?

Tijdens een woningtaxatie stelt een onafhankelijke taxateur de waarde van een woning vast. Hij doet dit op basis van een aantal vaste punten en volgens bepaalde richtlijnen. In de waarde spelen aspecten als de privaat- en publiekrechtelijke situatie, het object zelf en de omgeving een rol.

  • Privaat- of publiekrechtelijke aspecten kunnen beperkingen opleggen waardoor de waarde daalt. Dit is bijvoorbeeld het geval als het huis is verhuurd, er recht van overpad is, erfpacht of een verbod om te verbouwen omdat het een beschermd monument betreft. Deze beperkingen zijn te vinden in het Kadastraal Bericht Eigendom van de woning.
  • Het object zelf speelt natuurlijk een grote rol: hoeveel vierkante meter woonoppervlakte is er? Hoe is deze ingedeeld? Hoe is het onderhouden? Etc.
  • De omgeving bepaalt een belangrijk deel van het woongenot en daardoor mede de waarde. Als er openbaar vervoer in de buurt is, dan is dat een pluspunt, maar als de trein praktisch door de tuin rijdt, dan gaan er punten af vanwege geluidsoverlast. 

De eisen aan een taxateur

Al deze punten neemt de taxateur mee in zijn taxatierapport. Hij gebruikt daarvoor een vaste methodiek. Omdat er regelmatig aanpassingen in de woningmarkt zijn en de methodieken om de waarde vast te stellen ook veranderen, moet een taxateur zich elk jaar opnieuw laten scholen. Alleen zo kan hij zijn certificering behouden.

Als een taxatie wordt uitgevoerd op verzoek van een hypotheekverstrekker, dan eist deze bijna altijd dat de taxateur zich heeft geregistreerd in een taxateursregister. Soms hebben ze nog aanvullende eisen. Bijvoorbeeld dat de makelaar-taxateur ook is ingeschreven in een makelaarsregister, zoals SVCM of Vastgoedcert of dat hij lid is van een van de drie brancheverenigingen voor makelaars: NVM, VBO of VastgoedPRO.

De registers controleren met name een bepaalde werkmethode en de technische vakbekwaamheid van taxateurs. Brancheverenigingen zien vooral toe op het ethisch handelen van hun leden door toepassing van gedragsnormen.

Bij het selecteren van een taxateur is het altijd goed om na te vragen of hij is gecertificeerd en bij welke registers en brancheverenigingen hij is aangemeld.

De WOZ-waarde

Elk pand in Nederland heeft een WOZ-waarde. Om die te bepalen, kijkt een taxateur naar gegevens over de grond, het gebouw en de omgeving. Omdat het te veel tijd zou kosten om alle woningen stuk voor stuk te bezoeken, bekijkt de taxateur 1 of een aantal vergelijkbare panden. Hiervoor selecteert de gemeente panden in een steekproef of kiest de taxateur woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

Op basis van deze waardering vergelijkt de gemeente vervolgens met behulp van een computermodel de waarde van andere soortgelijke panden. Hierbij houden ze rekening met verschillen in oppervlakte maar ook met de ligging. Sommige andere bepalingen, zoals erfpacht, worden niet meegenomen in de WOZ-waarde.

Bepalen van de verkoopprijs

De WOZ-waarde wordt dus niet altijd specifiek per woning bepaald en neemt minder aspecten mee dan een gerichte taxatiewaarde. Om de juiste verkoopprijs voor uw huis te bepalen, is het daarom beter om een taxatie uit te laten voeren. Deze bepaalt exact de verkoopwaarde van de woning.

Bovendien is de taxatiewaarde ook actueler. De WOZ-waarde is de waardepeildatum van een pand op 1 januari van het voorgaande jaar. Daarom loopt deze altijd achter op de actuele waarde. Als de woningprijzen stijgen, dan is de WOZ-waarde lager dan de actuele taxatiewaarde. Bij een dalende markt is de WOZ-waarde juist hoger dan de werkelijk waarde.

Aanvragen taxatie

Degene die de taxatie aanvraagt, is degene die de taxatie betaalt. Toch kan deze investering u veel geld besparen omdat u een veel gerichtere prijs kunt vaststellen. Als u koopt, weet u zeker dat u niet te veel betaalt en als u verkoopt, weet u dat u de actuele marktwaarde heeft. Bovendien mag de koper de kosten voor taxatie van de belasting aftrekken.

Buddies Real Estate heeft registertaxateurs in dienst die beschikken over de juiste certificaten. Zij kunnen binnen een paar dagen een taxatierapport voor u opstellen. Dat kan een standaardrapport zijn voor uzelf of een gevalideerd rapport voor de hypotheekverstrekker.

Wilt u meer weten over het verschil tussen deze taxaties? Of wilt u direct een taxatie aanvragen? Kijk dan op onze pagina Taxatie huis, waar u meer kunt lezen. Als u een aanvraag voor een taxatie indient, nemen we binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak in te plannen.

Naar het overzicht

Taxatiewaarde versus woz waarde