language

Een bedrijfspand kopen, hoe krijgt u een hypotheek?

07 mei 2018

Een hypotheek aanvragen voor een bedrijfspand kan lastig zijn. U denkt waarschijnlijk als eerste aan een bank voor de financiering. Banken zijn echter terughoudend met het verstrekken van hypotheken aan bedrijven. Ook stellen ze vaak voorwaarden. Wat deze zijn, hoe u de beste kans maakt op een hypotheek en welke alternatieven u nog meer heeft, vertellen we u graag in deze blog.

Ondernemings- en financieringsplan

Banken willen de zekerheid dat u in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom is het belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen als u een hypotheekaanvraag indient. De bank, of elke andere geldverstrekker, zal vragen om uw ondernemingsplan en een financieringsplan.

In het ondernemingsplan vertelt u over uw bedrijf en ambities. Dit plan bevat eveneens een financieel deel waarin u schattingen voor de investeringen, het bedrijfskapitaal en kasstromen weergeeft. Ook evalueert u de rentabiliteit. Zorg ervoor dat het plan zo concreet mogelijk is en dat uw doelstellingen meetbaar en realistisch zijn. Het ondernemingsplan geeft de bank een indruk van uw bedrijf.

Daarnaast zal de geldverstrekker de winst- en verliesrekening en balans over de afgelopen 3 jaar willen inzien. Deze moet bij voorkeur zijn gecontroleerd en geaccordeerd door een accountant.

Om te laten zien hoe u gaat voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen stelt u een financieringsplan op. Daarin richt u zich specifiek op de financieringsaanvraag en de aflossing van de hypotheek.

Extra zekerheden

Banken zullen over het algemeen tot maximaal 70% van de marktwaarde willen financieren. De inbreng van eigen kapitaal is vaak een vereiste. Het helpt als u in het financieringsplan vermeldt hoeveel eigen kapitaal u inlegt en welke extra garanties u kunt bieden. Denk bijvoorbeeld aan een 2e hypotheek op uw woonhuis.

Een andere extra zekerheid voor de bank is het bedrijfspand zelf. De bank zal vragen om een taxatierapport of een bouwplan om een inschatting te maken van de waarde van het pand.

De financieringsaanvraag zal eerder worden aanvaard als u kiest voor een courant bedrijfspand. Dat biedt de bank de zekerheid dat het makkelijk kan worden verkocht, als u de rente niet zou kunnen opbrengen. Ze zullen mogelijk als voorwaarde stellen dat u het pand ook courant houdt en niet al te specifiek op uw bedrijf gaat inrichten. Het moet voor een ander bedrijf interessant genoeg blijven om er zo in te trekken zonder veel aanpassingen.

Andere zekerheden bieden overheidsfaciliteiten zoals de borgstellingsregeling voor midden- en kleinbedrijf of groeifaciliteit. Met deze borgstellingen zullen banken eerder overstag gaan.

Soort hypotheek

Veel banken bieden sinds de crisis geen aflossingsvrije hypotheken meer. Zeker niet voor bedrijven.

Het beste is om te kiezen voor een hypotheek met een vaste rente en looptijd. Dan weet u waar u aan toe bent. U kunt er wel voor kiezen om de rente voor een bepaalde periode vast te zetten. Met de huidige lage rentestand is het verstandig om dit voor een zo lang mogelijke periode te doen. Let wel op dat de rentevastperiode overeenkomt met de verwachte gebruiksduur van het pand, want als u doorgroeit naar een groter pand, dan bent u verplicht boeterente te betalen over de jaren dat de rente nog vaststaat.

Alternatieve financieringsmogelijkheden

Indien de bank u geen hypotheek verstrekt of niet voldoende, dan zijn er nog andere mogelijkheden om uw bedrijfspand te financieren. Als u kiest voor een andere financieringsvorm naast uw hypotheek, let dan wel goed op de hypotheekvoorwaarden die uw bank stelt.

Er verschijnen naast banken steeds meer andere partijen die online zakelijke kredieten verstrekken of partijen die fungeren als tussenpersoon tussen investeerders en ondernemers. Ook zijn er specialisten die zich specifiek richten op het financieren van vastgoed voor bedrijven.

Als u liever meer zekerheid heeft, dan op internet een van bovenstaande partijen te zoeken, dan kunt u ervoor kiezen een financieel adviseur in de arm te nemen. Er zijn adviseurs die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Zij kunnen helpen met andere manieren van fondsverwerving, bijvoorbeeld via informele investeerders (crowdfunding of een Business Angel netwerk), regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) of participatiemaatschappijen.

Ook kan een adviseur u helpen of doorverwijzen naar een fiscalist of account om een aparte vastgoed B.V. op te zetten. Daarmee blijven de operationele activiteiten van uw onderneming (B.V.) buiten schot als u niet meer aan uw financieringsverplichtingen kunt voldoen.

Goed advies is goud waard

Een bedrijfspand kopen is een langetermijninvestering. Daarom is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Dat bespaart u later geld. Betrek een jurist in uw beslissing en zoek een makelaar die de regionale vastgoedmarkt kent. Hij kan u een objectief oordeel geven over de waarde van een pand waardoor u niet te veel betaalt.

In de regio Rotterdam is Buddies Real Estate een ervaren vastgoedspecialist die goed bekend is op de markt van bedrijfspanden. Zij weten wat er te koop is en welke panden geschikt zijn voor uw bedrijf. Neem gerust contact op om samen op zoek te gaan naar de beste mogelijkheden voor uw bedrijf.

Naar het overzicht